Discgolf

Vad är discgolf?

Discgolf går ut på att ha så få antal kasst som möjligt från punkt A till B med en disc eller frisbee. Väldigt likt vanlig golf. Sporten formaliserades i början av 70-talet.

Discen kastas ut från en tee och målet är att få discen att landa i en korg för att ha fullgjort ett hål. Efter första utkastet från tee tas discen upp där den landade och nästa kast kastas iväg med riktning mot korgen. När discen landat i korgen räknas antalet kasst som du kastat från tee. Många hinder finns på vägen som träd, buskar, stenar och höjder och det kan därför vara väldigt utmanande kasst som utförs.

Discgolf spelas vanligtvis på banor som finns belägna i stadsparker och skogar och det är fritt att starta när du vill såvida det inte är tävling.

Vem kan spela discgolf?

Discgolf är till för alla människor oavsett ålder, kön, ung eller gammal, rik som fattig. Det är alltid lätt att komma igång.

Olika typer av discar

Det finns olika typer av discgolf discar för att lättare kunna anpassa spelet där du kastar från. Putter, midrange, fairwaydriver & distance driver. Putters är till för kort avstånd och har därför bättre flygförmåga med lägre hastigheter. Midrange är till för mellandistanser där det behövs mer flygförmåga än en putter och ändå mindre än en driver. Drivers delas upp i två segment där fairway drivers är till för långa kasst och distance drivers är till för väldigt långa kasst.

Olika flygmönster

Alla discar har olika flygmönster. En del svänger vänster, en del höger, en del flyger lättare uppåt och en del dyker lättare neråt. Flygmönstret går att läsa ut från discens egenskaper som är tryckta på discen. Egenskaperna graderas i Speed, Glide, Turn & Fade, översätts lättast till svenska genom Fart, Glid, Sväng och Avslut. Lär dig gärna mer om discegenskaperna här.

Discgolfregler i korthet

-Första kastet lottas fram i vilken turordning det spelas av spelarna

-Där discen landar ska nästa kast kastas ifrån

-Foten får gå över linjen där den ska kastas från efter att discen släppts

-Är det mindre än 10 meter från korgen får inte foten gå över linjen efter att discen släppts

-Spelaren med minst antal kast från tee till att discen ligger i korgen vinner. Har två eller flera spelare lika många kasst, spelas särspel mellan de spelarna på valfritt hål tills en vinare har korats.

Se hela regelboken här och läs mer om PDGA ,som tillhandhåller reglerna, här nedanför.

PDGA

PDGA är det internationella förbundet för discgolf.
Proffesional Disc Golf Association
PDGA har mer än 50 000 aktiva medlemmar i mer än 54 länder. Dessutom finns det mer än 8 000 discgolfbanor runtom i världen anslutna. 

PDGAs hemsida.

Rating system

PDGA handhar det internationella ratingsystemet för discgolf. Rating får du som spelare genom att delta på PDGA godkända tävlingar runt om i landet och världen. Beroende på hur bra du kastar på den banan du är och i förhållande till hur de andra spelar på tävlingen kommer du få en rating. Rating jämförs mot banrating som kallas SSA, Scratch Scoring Average. De spelare som går under SSA komemr få en rating på över 1000. De spelare som spelar över SSA kommer få en rating under 1000.

Den som leder tävlingen TDn(Tournament director) skickar in resultaten efter tävlingen och inom kort får alla spelare sin uppdaterade rating. Din totala rating baseras på ett genomsnitt av de senast spelade rundorna.

Svenska discgolfförbundet

Sveriges egna discgolförbund är Svenska discgolförbundet. De verkar direkt under Svenska frisbeesportförbundet. De driver exempelvis tävlingar som NT, Nationella touren och Svenska Mästerskapet och handhar även landslaget i discgolf.

Svenska discgolfförbundets hemsida