Prodigy Disc

Prodigy discs grundades i Usa av discgolf världsmästaren David Greenwell, för att hjälpa discgolfare att utvecklas och skapa discar som flyger ännu längre. På senare år har även den finska släkten Paju köpt in sig i bolaget och sprider varumärket i Europa. Vid en första blick på Prodigys discars namn kan de se komplicerat ut. Men de är nog marknadens mest logiska namnsystem. tex. discen F5 = Fairway stabilitet 5. Skala fungerar som så att 1 är mest överstabilt, lägre siffra betyder lägre stabilitet i discen, första bokstaven beskriver vilken typ av disc det handlar om, P-putt, H-hybrid, A-Approach, F-fairway, D-distance. För mer information från tillverkare besök Prodigy.com