Axiom Discs

Axiom Discs sätter hög fokus på färgglada kombinationer med stil. Discen är alltid uppdelad i två olika plaststycken.Ett för självadiscen och ett för kransen/rimen. Tekniken med olika plast i rim och disc kallas för GYRO och är patenterat av MVP gruppen.

Axiom är ett färggladare alternativ till MVP discarna som alltid har svart krans/rim. Discarna tillverkas i samma fabrik som MVP och Streamline.

www.axiomdiscs.com